ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΑΤΟΠΤΡΟ

Kατάλληλος για απόσταση 5 – 40 m. Κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Shopping Cart