ΚΟΜΒΙΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

72,85

κόκκινο, με ενδεικτικό Led λειτουργίας και προστατευτικό κάλυμμα, με
βαθμό στεγανότητας ΙΡ65.
Shopping Cart