ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Στην Firetech αναλαμβάνουμε να σας προμηθεύσουμε η αναλαμβάνουμε την τακτική επιθεώρηση και συντήρηση του αντλητικού συγκροτήματος, ώστε ο εξοπλισμός σας να είναι πάντοτε έτοιμος να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας.

Η τακτική συντήρηση των συστημάτων θα σας εξασφαλίσει την Σωστή λειτουργία, Μέγιστη διάρκεια, Εξοικονόμηση χρημάτων καθώς και Αποφυγή βλαβών. Στο πέρας το εργασιών παρέχεται βεβαίωση καλής λειτουργίας και σφραγίζεται το βιβλίο ετήσιας συντήρησης.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Σχεδιασμός – Εγκατάσταση – Συντήρηση
Συστημάτων Πυρανίχνευσης

Στην Firetech σας παρέχουμε τα πιο εξελιγμένα Συστήματα Πυρανίχνευσης αναλαμβάνοντας τον Σχεδιασμό και την Εγκατάσταση διασφαλίζοντας την πλήρη 24ωρη ετοιμότητα για Έγκαιρη προειδοποίηση και Εξοικονόμηση χρόνου στην καταπολέμηση ενδεχόμενης πυρκαγιάς και άμεσης εκκένωσης.

Σε περίπτωση βλάβης η επέμβαση αν απαιτηθεί από τεχνικό της εταιρίας γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η τακτική συντήρηση των συστημάτων θα σας εξασφαλίσει την Σωστή λειτουργία, Μέγιστη διάρκεια, Εξοικονόμηση χρημάτων καθώς και Αποφυγή βλαβών.

Στο πέρας το εργασιών παρέχεται βεβαίωση καλής λειτουργίας και σφραγίζεται το βιβλίο ετήσιας συντήρησης.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

Σχεδιασμός – Εγκατάσταση – Συντήρηση Συστημάτων Κατάσβεσης

Στην Firetech  σας παρέχουμε τα πιο εξελιγμένα Συστήματα ολικής ή τοπικής κατάσβεσης  για προστασία σε κουζίνες και επικίνδυνους  χώρους, αναλαμβάνοντας τον Σχεδιασμό και την Εγκατάσταση διασφαλίζοντας την πλήρη ετοιμότητα για Έγκαιρη προειδοποίηση και Εξοικονόμηση χρόνου στην καταπολέμηση ενδεχόμενης πυρκαγιάς και άμεσης εκκένωσης.

Σε περίπτωση βλάβης η επέμβαση αν απαιτηθεί από τεχνικό της εταιρίας γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η τακτική συντήρηση των συστημάτων θα σας εξασφαλίσει την Σωστή λειτουργία, Μέγιστη διάρκεια, Εξοικονόμηση χρημάτων καθώς και Αποφυγή βλαβών.

Στο πέρας το εργασιών παρέχεται βεβαίωση καλής λειτουργίας και σφραγίζεται το βιβλίο ετήσιας συντήρησης.

Καλάθι αγορών