ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

Τo Σχεδιαγράμμα Διαφυγής αποτελεί βασικό σημείο πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου και ενισχύει το σχέδιο και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης.

Το Σχεδιάγραμμα Διαφυγής και Διάσωσης έχει ενημερωτικό χαρακτήρα για τους εργαζόμενους αλλά και τους επισκέπτες ενός κτιρίου ή μιας εγκατάστασης και είναι υποχρεωτικό να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας.

Στο σχέδιο διαφυγής και διάσωσης αποτυπώνονται:

Καλάθι αγορών